Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

„Lielās Talkas” objekti 2017. gada 22. aprīlī

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Nr.p.k.

Iestādes nosaukums

Atbildīgā persona

Objekts, veicamo darbu apraksts

1.

Ozolnieku novada dome

Artūrs Semjonovs

29766177

Ozolnieku ezera apkārtnes labiekārtošanas darbi. Norobežojošā dzīvžoga (gar veikala “ELVI” stāvlaukumu un ezera atpūtas zonu) ierīkošanas un sagatavošanas darbi

2.

Branku pakalpojumu centrs

Lidija Žukovska

29868691

Branku Pakalpojumu centra pieguļošās teritorijas un ceļmalu sakopšanas darbi

3.

Pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”

Gita Stagiša

28608987

PII „Saulīte” teritorijas sakopšana, grāvju sakopšana ap iestādes teritoriju,   smilšu nomaiņa bērnu rotaļu laukumos, puķu stādīšana

4.

PII „Bitīte”

Elīza Juste

29844955

Iestādes teritorijas un netālu esošās Branku ciema teritorijas t.sk. Branku parka sakopšanas darbi (atkritumu savākšana, kritušo zaru salasīšana, lapu grābšana)

5.

PII „Pūcīte”

Arnis Valters

26307877

„Veselības taka” sadzīves atkritumu savākšana no teritorijas un grāvjiem. PII pieguļošās teritorijas sakārtošana.

6.

Teteles pamatskola

 

Inga Bērziņa

26524040

Lielupes krastmalas pie skolas sakopšanas darbi. Zaru izzāģēšanas, lapu grābšanas darbi parka teritorijā. Skolas alejas sakopšanas darbi.

7.

Ozolnieku vidusskola

Ēriks Belovs

26361557

Skolas teritorija (ieskaitot grāvjus) - atkritumu savākšana, pērno lapu un zāles sagrābšana. Skolas iela līdz Veselības takai - atkritumu savākšana, pērno lapu un zāles sagrābšana. Jelgavas iela līdz Klijēnu ceļam - atkritumu savākšana, pērno lapu un zāles sagrābšana. Jelgavas iela līdz tiltiņam - atkritumu savākšana, pērno lapu un zāles sagrābšana. Transformatoru būdas apkārtne un Alejas iela līdz trasei - atkritumu savākšana, pērno lapu un zāles sagrābšana. Zaļās klase - košumkrūmu aprušināšana, atkritumu savākšana, pērno lapu un zāles sagrābšana.

8.

Sporta komplekss ”Mālzeme”

Rimants Štopis

26402025

Teritorijas sakārtošana aiz sporta kompleksa un Ānes ciema stadiona sakārtošana.

9.

Ozolnieku Tautas nams

Andris Sidorovs

29893744

Tautas nama apkārtnes teritorija un Ozolnieku ezera apkārtnes sakopšanas darbi

10.

Ānes Kultūras nams

Raivis Zigmunds

26121516

Ānes KN apkārtnes teritorijas, Celtnieku ielas grāvju un ceļa malu sakopšanas darbi

11.

SAC „Zemgale”

Aigars Bumbieris

26487668

SAC teritorijas (zālāju, meža malas, grāvju) sakopšana. ”Cenu” kapu sakārtošana (lapu savākšana, kritušo zaru un koku   novākšana).

12.

Salgales pagasta pārvalde

Eva Segliņa

29166492

Lielākais šī gada talkas objekts būs Emburgas pilskalns. Veicamie darbi - atkritumu savākšana, veco koku un krūmu izzāģēšana. Apstādījumu izveidošana. Labiekārtošanas plānošana.

13.

Garozas pamatskola

Valts Vaznis

29704991

Skolas teritorija. Ceļu malas (Griķi, Jaunbērziņi, stacija, celiņš uz Garozas centru) sakopšanas darbi. Rotaļlaukuma teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbi.

14.

Salgales pamatskola

Edgars Buls

29379874

Gružu vākšana ap skolu, ciematā, teritorijas uzkopšana Aučos un Billītēs.

15.

Garozas pakalpojumu centrs

Ļuba Beire

29372923

Pakalpojumu centra “Eži” pieguļošās teritorijas t.sk. sarkanās ķieģeļu ēkas apkārtnes sakopšanas darbi.

16.

Ozolnieku Jauniešu centrs

Sintija Ciša

20462386

Iecavas upes krastu sakopšanas darbi, atkritumu savākšana. Sākums no tilta Rīgas ielā un virzienā uz upes augšteci (Branku virzienā).

17.

Talcinieku grupa

Varis Krūmiņš

29432102

Ozolnieku Slēpošanas trases sakopšanas darbi - atkritumu un kritušo zaru savākšana.

18.

Talcinieku grupa „Meliorātori”

Jānis Melderis

29468039

Piemiņas vietas „Meliorātoriem”, Lieldienu pļava, Ozolniekos sakopšanas darbi

19.

Talcinieku grupa “Laivotāji”

Mārcis Laidiņs

26400888, 23202900

Iecavas upes gultnes un krastu sakopšanas darbi, atkritumu u.c. nepiederošu priekšmetu savākšana (posmā no Cenu tilta līdz “Lejupēm”, Ozolniekos pie “Iecavkrastiem”).

20.

Talcinieku grupa „Dalbe 1”

 

Antra Zeiliņa

29206015

Valsts autoceļa V1067 no tilta līdz autoceļam A8 sakopšanas darbi, Valsts meža piesārņoto vietu sakopšana (nepiec. 7m3 konteiners).

21.

Ozolnieku motopulciņš

Alfrēds Zamockis

26751108

Pašvaldības teritorijas pie „Šautuves”, aiz garāžām un kalna t.sk. mežmalas sakopšanas darbi.

22.

Talcinieku grupa – „Ozolnieku roņi”

Evija Tartilova

28353926

Ozolnieku ezera apkārtne, pieguļošās valsts meža teritorijas sakopšanas darbi.

23.

Talcinieku grupa – „Visu Latvijai”, „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

G.Akmentiņš

29997284

Valsts ceļu nomales, grāvji V-1068; pie „Skuju skolas”. Brīvības cīnītāju piemiņas vietas sakopšanas darbi.

24.

Talcinieku grupa

Jana Zundāne

28306037

Talcinieku pulcēšanās vieta - ceļu krustojumā pie mājām Glūdas. Talkošana - ~5-7 km rādiusā ar pulcešanās vietu. Mērķis - sakopt ceļu grāvmalas.

25.

Talcinieku grupa

Rihards Neretnieks

28663974

Atkritumu savākšanas darbi, Ozolnieki, Klijēnu ceļš posmā no Rīgas ielas līdz Jelgavas ielai (Vecajam ceļam).

26.

Talcinieku grupa mājas „Griķi”, Salgales p.

Kristaps Stankus

29432300

Atkritumu savākšanas darbi, šosejas Jelgava – Iecava, autobusu pieturas „Pēdas” apkārtnē, Salgales pagasts.

27.

Talcinieku grupa „Āne 2”

Larisa Veipa

29187824

Teritorijas sakopšanas darbi, atkritumu savākšana Auto ielā (garāžu rajonā), Ānē, Cenu pagastā.

28.

“Billīšu” draugu biedrība

Diāna Jance

29299790

Lielā talkas diena dzejnieku Edvarta Virzas un Elzas Stērstes memoriālajās mājās "Billītes". Sākums ap pulksten 11. Pavasara sakopšanas darbi. Pēc talkas - pavasara zupa.

29.

Ozolnieku Sporta centrs

 

R.Baranovskis

29252050

Ozolnieku Sporta centra darbinieki 22. aprīlī veltīs savu brīvo laiku OSC stadiona teritorijas uzkopšanai (lielā tenisa laukums, skeitparks, skrejceliņš u.c.).

30.

Talcinieku grupa „Dalbe -2”

Diāna Jablonska

20297842

Valsts ceļu nomales, grāvji V-1081 (posmā no Rīgas šosejas līdz Dalbes kapiem).

31.

SIA „Ozolnieku KSDU”

Agris Rozenfelds

29392373

Gružu pērno lapu vākšana ap Skolas iela 9 (Katlumāja) un Jelgavas iela 31, kā arī teritoriju uzkopšana.

32.

SIA “Āne EP”

Jeļena Baranovska

28384296

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas (NAI) Ānē, Tetelē:

   -savākt pērnās lapas ;

   -atbrīvot dūņu nosēdlaukus un attīrīto notekūdeņu krātuvi no zālēm un krūmiem;

   -savākt un izvest nevajadzīgos priekšmetus un atkritumus;

 

 

 

Kanalizācijas sūknētavas stacija (KSS) Āne:

   -savākt pērnās lapas un zarus;

   -sakārtot atkritumu laukumu un uzstādīt konteineri.

 

 

 

Ūdens ieguves vieta (ūdens atdzelžošanas stacija):

   -savākt pērnās lapas un zarus;

   -sakārtot teritoriju norobežojošo žogu.

 

 

 

Katlu mājas teritorija:

   -nocirst un savākt ataugušos krūmus;

   -savākt un izvest nevajadzīgos priekšmetus, atkritumus.

 

 

 

Sakārtot un atjaunot soliņus.

 

 

 

Sakopt teritorijas pie sadzīves atkritumu konteineru laukumiem.

33.

Talcinieku grupa

“Aizupes”

Laura Duntava

28626696

Vasarnīcu rajona “Aizupes” teritorijas sakopšanas darbi (atkritumu savākšana ceļu malās un bērnu rotaļu laukumam pieguļošajā teritorijā)

34.

Talcinieku grupa

“Sporta entuziasti”

Toms Zaķevics

25993688

Ozolnieku ezera apkārtnes sakopšanas darbi (atkritumu savākšana, lapu grābšana kurmju rakumu līdzināšana).

Vingrošanas stieņu smilšu laukuma sakārtošana.

35.

Talcinieku grupa

“Nākotnes iela”

Jurģis

29254010

Nākotnes ielas malā esošā notekgrāvja sakopšana, kurā visa gada garumā, īpaši ziemas periodā, nonāk dažādi atkritumi, plastmasas pudeles, stikla pudeles, skārdenes, plastmasas maisiņi u.c.

36.

Talcinieku grupa

“Celtnieku iela”, Āne

Gints Garselis

26590456

Lielupes krasta sakopšanas darbi, atkritumu savākšana.

37.

Talcinieku grupa labdarības organizācija “Tuvu”, Brankas

Evija Mileiko

26187183

Kopā ar kolēģiem, labdarības organizāciju "Tuvu" un vietējiem Branku jauniešiem plānojam sakopt teritoriju ap sava uzņēmuma ražotni, tajā skaitā Iecavas krastu.

38.

Talcinieku grupa

DzAB “Ķepu ķepā”

Gunta Bidere

29733601

Palīdzi sakārtot Dzīvnieku aizsardzības biedrības DzAB “Ķepu-ķepā” teritoriju. DzAB “Ķepu-Ķepā” ir darba pilnas rokas, tāpēc Tu vari palīdzēt ar brīvprātīgo darbu sakārtot vidi suņiem un minkām. SĀKAM pl. 10:00.

39.

Talcinieku grupa Dalbe

Reinis Ziemeļnieks, 26566514

Tīrīsim un sakopsim tuvējo grāvi un ceļmalas.

40.

Talcinieku grupa - Saskaņas centrs Ozolnieku nodaļa

Ruslans Vrobļevskis

27709808

4.maija draudzības skrējiena maršruta, Ānē, sakopšanas darbi

Piesārņotās vietas Branku ciemata, Spartaka ielas rajonā, sakopšanas darbi

 

Ozolnieku novada pašvaldības "Lielās Talkas" koordinators Aivars Strods   
m. 26132486, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

maijs, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
23
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs