Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Gājēju celiņa “Brankas - Ozolnieki” projekta saskaņošanas process turpinās

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

2018. gadā pilnveidotais gājēju celiņa izbūves projekts tika iesniegts saskaņošanai VAS "Latvijas Valsts ceļi" un VAS "Latvijas Dzelzceļš". Pēc vispārējās projekta izskatīšanas VAS "Latvijas Dzelzceļš" speciālisti ir lēmuši, ka šāda līmeņa ieceres saskaņošanai ir nepieciešams atsevišķs akciju sabiedrības pārstāvju komisijas lēmums, kas, protams, prasa papildu laiku, līdz ar to projekta saskaņojums joprojām kavējas.

Kā iepriekš informējām, projekts par gājēju celiņa izbūvi no stacijas "Ozolnieki" līdz Brankām tika plānots jau 2017. gadā, tomēr, pieaicinot nozares profesionāļus un detalizēti pārskatot sagatavotos projektēšanas risinājumus, tika konstatēts, ka tie funkcionāli neatbilst galvenajam mērķim – nodrošināt gājējiem drošu nokļūšanu no stacijas uz Brankām (1. kārtā - līdz Dižozolu ciemam), kā arī projektā izvēlētie materiāli nepamatoti sadārdzina plānoto darbu izmaksas. Lai ievērotu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 1. punktu, kas nosaka, ka publiskas personas rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu, tika veiktas būtiskas izmaiņas projektā, novēršot iespējamos pārkāpumus, kas rastos, par nesamērīgi dārgiem līdzekļiem, realizējot iedzīvotājiem nedrošu un neefektīvu ieceri. Sākotnēji izstrādātais projekta variants paredzēja gājēju celiņa izbūvi, bet tas netika savienots ar nokļūšanu dzelzceļa stacijā jeb neparedzēja piekļuvi un sliežu šķērsošanu. Tāpat sākotnējā projekta versija paredzēja gājēju celiņa izbūvi ceļa labajā pusē (virzienā no Ozolniekiem), tomēr, vērtējot apkārtesošās teritorijas attīstību, skaidri iezīmējās situācija, ka racionālam celiņa izvietojumam ir jābūt ceļa otrā pusē, kur izveidojusies aktīva apbūve un tiek celtas aizvien jaunas dzīvojamās mājas. Papildus tam, svarīgi, ka, veicot projekta izmaiņas, tika samazinātas arī izmaksas, kas ļāva pašvaldībai palielināt kopējo projekta apjomu, plānojot celiņa izbūves darbus ne tikai pirmo kārtu līdz Dižozoliem, bet līdz pat ceļam A8.

Ņemot vērā šī projekta nozīmi, pašvaldība uztur intensīvu komunikāciju gan ar projektētājiem, gan ar "Latvijas Dzelzceļš" amatpersonām. Gadījumam, ja pilna projekta realizācija tiks uzskatīta par tehniski sarežģītu procesu, pašvaldība ir piedāvājusi alternatīvu risinājumu, kas paredz iespēju darbus dalīt divās kārtās – atsevišķi celiņa izbūvi un atsevišķi dzelzceļa teritorijas labiekārtošanu. Pagaidām iesaistītās puses nav sniegušas skaidru atbildi par šāda risinājuma iespējamo realizāciju, kas no iepirkuma procesa viedokļa, varētu būtiski paātrināt jautājuma virzību, lai vismaz daļa darbu tiktu veikti atbilstoši pašvaldības šā gada plānam.

Tiklīdz būs skaidri procesā iesaistīto pušu lēmumi, informēsim par tiem novada iedzīvotājus.

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

janvāris, 2019
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
17
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs